Cycle 4 vum Lex Braun

Bouneweeg, rue des Ardennes

Startsäit

28.02.2021

Du wëlls online fir d'Tester trainéieren? Da kuck hei.

Du kanns dech och op Klass.lu aloggen an do Saachen nach eemol maachen, déi mir scho gemaach hunn.18.02.2021

Wéini sinn "d'Tester"?

  • Donnerstag, den 11. März 2021: Deutsch - Teil 1
  • Freitag, den 12. März 2021: Deutsch - Teil 2
  • Montag, den 15. März 2021: Mathematik - Teil 1
  • Dienstag, den 16. März 2021: Mathematik - Teil 2
  • Donnerstag, den 18. März 2021: Französisch - Teil 1
  • Freitag, den 19. März 2021: Französisch - Teil 2
  • Dienstag, den 23. März 2021: Deutsch - Schriftliche Produktion
  • Donnerstag, den 25. März 2021: Französisch - Schriftliche Produktion
O: 5:28
Ë: 21:45
Hëlt zou2013-2021, Klass.lu - Dës Säit leeft mat CMS Made Simple 2.2.11 - Impressum - Kontakt - Aloggen